Gelukkige mensen leveren betere prestaties in de maatschappij. Levensgeluk is het uitgangspunt van de lessen NT2 en inburgering van instituut De Wereldburger.

Nieuwkomers in Nederland ervaren geluk als zij de maatschappij en cultuur waarin zij leven waarderen en daarin hun eigen plaats vinden en daaraan een unieke bijdrage leveren.