'De Wereld' wordt op ieder moment gemaakt door de bewoners van planeet Aarde. Die bewoners zijn in de loop van de geschiedenis verschillende talen gaan spreken, hebben verschillende culturen ontwikkeld en die culturen en talen soms afgebakend met grenzen. Die grenzen zitten vooral in de hoofden van die mensen. Vogels vliegen er gewoon overheen alsof ze niet bestaan.

Door de komst van o.a. aluminium vogels, vliegtuigen, en virtuele ruimtes als internet is er een omgekeerde beweging, waarbij het belang van grenzen steeds meer vervaagt. Dat maakt de aardebewoners soms angstig en argwanend. Zijn ze nog wel veilig zonder die grenzen?

Aangezien angst meestal voortkomt uit misverstanden over elkaar is taal is een belangrijk middel om conflicten op te lossen, begrip te kweken en juist tot samenwerking te komen.

Educatief instituut De Wereldburger wil de nieuwe Nederlanders en expats daarbij helpen. Nederlands is de voertaal in Nederland. Door de taal als ‘levende praktijk’ te leren verplaatsen docent en cursist zich in elkaars levenswereld, ontdekken elkaars overeenkomsten en voeren een open dialoog over de verschillen. Daarbij is geen enkel middel uitgesloten, naast taallessen, bezoeken aan musea, theaters, landschappen en democratische instituten.

Het doel is nieuwe Nederlanders en expats tot succesvolle deelnemers van de Nederlandse maatschappij te maken, die een volwaardige bijdrage aan die maatschappij leveren.